mg.facilities@dpmg.bg      +359 882 08 20 10      Понеделник - Петък от 09:30 до 18:00ч.

Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на уебсайта на „МГ ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД приета на 09.07.2018

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на уебсайта на „МГ ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ предоставя информация за начина, по който „МГ ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕИК 203281024 (наричан по-долу „МГ МЕНИДЖМЪНТ”) използва събраните или получените лични данни от посетителите на настоящия уебсайт http://mg-management.bg (наричан по-долу „Уебсайта”). В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, Вашите права и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с прилаганите от нас практики за поверителност на личните данни.

 1. Начиии за събиране на лични данни

Когато посещавате нашата интернет страница, на сървъра се запазват автоматично данни, които вашият браузър изпраща, като тип/версия на браузъра, използвана операционна система, платформа и IP-адрес. Тези данни не могат да бъдат причислени към определен човек и по този начин не позволяват идентифицирането на потребителя. Запаметяването на тези данни служи за системни и статистически цели. Свързване на тези данни с други източници на информация, чрез които данните да могат да бъдат свързани с даден човек, не се предприемат.

Можем да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват „бисквитки“ на Вашето устройство. За да научите повече за бисквитките и за подобни средства, които използваме, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки в раздел IX по-долу.

Можете да решите да ни изпратите Ваши лични данни или друга информация чрез различните канали за връзка, представени на Уебсайта, например на адресите на електронната поща, телефонните номера или онлайн запитвания на МГ МЕНИДЖМЪНТ.

Потребителите могат да посетят повечето страници на този сайт, без да разкриват кои са те и без да предоставят информация за себе си. Въпреки това, някои от нашите интерактивни услуги изискват потребителите да се идентифицират, за да отправят онлайн запитване към нас. В тези случаи МГ МЕНИДЖМЪНТ може да поиска от потребителите да предоставят лични данни.

II.Видове лични данни, които МГ МЕНИДЖМЪНТ може да събира

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на уебсайта, IP адреса, вида на браузъра, платформа и операционната система посредством „бисквитките“, посочени в нашата Политика за бисквитки.

В допълнение към това можем да събираме информация за връзка с Вас, например Вашето име, адрес на електронната поща, телефонен номер и др., посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта, както и чрез нашата facebook страница – https://www.facebook.com/МГ-Мениджмънт-ЕООД-354085591297602, която препраща към Уебсайта. Също така можете доброволно да ни изпращате други Ваши данни във връзка с направени от Вас запитвания.    

При онлайн запитване чрез Уебсайта МГ МЕНИДЖМЪНТ може да поиска от Вас следната лична информация:

 • Име
 • Е-mail адрес

III. Цели на обработката.

Използваме Вашите лични данни, за:

 • отговор на Вашите запитвания;
 • обработка на Вашите запитвания;
 • обработка на рекламации, които получаваме във връзка с нашите услуги;
 • предлагане на нови продукти и услуги, актуални промоции, оферти и цени;
 • маркетинг;
 • ремаркетинг;
 • осъществяване, оценяване и подобряване на фирмената ни дейност, включително разработване на нови продукти и услуги;
 • анализ и усъвършенстване на нашите продукти, услуги, уебсайтове и приложения;
 • сключване или изпълнение на договор – установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали – изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи; изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за използваната услуга;
 • изпълнение на наше нормативно задължение – задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи; предоставяне на информация на съда и органи на реда.

*Ако използваме данните Ви за маркетингови цели (както е описано в Декларацията за поверителност), може да възразите срещу използването им за такива цели лесно и безплатно по време на събирането им и при получаването на всяко маркетингово съобщение. Ние ще уважим молбата Ви. Няма да предоставяме данните Ви на трети лица за маркетингови цели без предварителното Ви съгласие.

 1. Данни, които споделяме.

МГ МЕНИДЖМЪНТ не продава, отдава под наем или търгува с Вашите лични данни.  

Възможно е също да разкрием информация за Вас, ако сме задължени да направим това по закон, наредба или съдебна процедура (например съдебна заповед или призовка),  в отговор на искане от държавни агенции, например правоприлагащите органи, или ако считаме, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на физическо увреждане или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност. Запазваме си правото да предадем личните Ви данни, в случай че продадем или прехвърлим целия наш пакет акции или активи, или част от тях (включително в случай на реорганизация, прекратяване на дейността или ликвидация).

 1. Защита на предоставените лични данни.

Осигуряваме надлежните технически и организационни мерки за сигурност, предназначени за защита на предоставените от Вас лични данни срещу неволно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

 1. Продължителност на съхраняване на личните данни.

Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани.

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете за съхранение са:

– 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

– 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

VII. Вашите права.

Вашите права съгласно приложимото законодателство включват право на достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, право на коригиране в случай на неточности/необходимост от актуализация, право на изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление/възражение, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

Освен гореизложените права, Вие имате защита и по административен и съдебен ред съгласно приложимото действащо законодателство.

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде актуализирана периодично и без предварително известие, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Ние незабавно ще поместим открояващо се известие на нашия уебсайт, за да Ви уведомим за значителни промени в Декларацията ни за поверителност, и ще укажем в горната й част датата на последната й актуализация.

VIII. СЪГЛАСИЕ

Този сайт събира лични данни за обработка, използване и съхранение, които Вие  доброволно сте предоставили, като например чрез онлайн запитванията в нашия уебсайт или другите канали за връзка с нас. В този смисъл, всяко такова действие по предоставяне на данни ще се счита за изрично съгласие за събиране, съхранение и обработка на тези данни за целите и за сроковете установени с настояща декларация.

 1. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Възможно е нашият сайт да  използва бисквитки и сходни технологии (като пикселни маркери, уеб бийкъни, прозрачни GIF файлове, JavaScript и локално съхранение) на своите уебсайтове, мобилни уебсайтове и приложения („сайтове“). Наричаме тези бисквитки и сходни технологии просто „бисквитки“ в целия текст на настоящата политика. В Политиката се описва какво представляват бисквитките, как ги използваме и как можете да ги управлявате.

С решението си да използвате този сайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки, описана в настоящата Политика за бисквитки. Ако Вие или Вашият администратор сте деактивирали бисквитките, уебсайтът все още ще работи, но някои части няма да функционират без бисквитки.

Какво представляват  бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове (обикновено съдържащи букви и цифри), които се поставят на Вашето устройство, когато посетите някой уебсайт. Те се използват на множество уебсайтове за различни цели. Може да са нужни например за функционирането на даден уебсайт или за персонализиране на работата с него. Информацията в бисквитките може да касае Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилно устройство). Тази информация най-често се използва, за да работи уебсайтът така, както очаквате Вие. Обикновено информацията не може да бъде свързана лично с Вас, но може да бъде използвана за по-персонализирано използване на световната мрежа.

Какви типове бисквитки е възможно да използваме?   Бисквитките, които е възможно да използваме в нашия сайт са необходими и функционални.

Необходими бисквитки. Те са строго необходими и задължителни за правилното функциониране на сайта и не могат да бъдат изключени в нашата система.

Функционални бисквитки. Те позволяват на сайта ни да запомни информация, която промяна начина, по който сайтът изглежда, като пример: избрания от Вас потребителски език; регионът, от който сте Вие; Тези бисквитки са собствени само за сайта, както и не се ползват от трети страни. Google Analytics и подобни скриптове не са имплементирани.

За какви цели могат да се използват бисквитките от МГ МЕНИДЖМЪНТ?

Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме бисквитките за различни цели, включително:

за да можем ние да получаваме информация за Вашите посещения на сайтовете ни;

да анализираме тенденциите в посещенията Ви, за да подобряваме нашия сайт;

да предлагаме в нашия сайт и в сайтове на трети страни реклама, комуникации и съдържание, създадени от нас или трети страни, които отговарят на интересите Ви;

да запомним Вашия език, регион и други предпочитания;

да Ви помагаме да откриете търсената информация

да отчитаме колко хора и по какъв начин използват сайта ни, да поддържаме ефикасната работа на сайта ни и да разбираме своите потребители по-добре.

Кой слага бисквитките в устройството ми?  Бисквитките може да бъдат поставени на устройството Ви от МГ МЕНИДЖМЪНТ, като оператор на сайта. Те се наричат бисквитки от „първа страна“. Някои бисквитки може да бъдат поставени на устройството Ви от страни, различни от МГ МЕНИДЖМЪНТ. Те се наричат бисквитки от „трети страни“. (Например: партньор на МГ МЕНИДЖМЪНТ може да постави бисквитка от „трета страна“, за да се активират услуги за онлайн чат).

 1. Обработващ лични данни.

Възможно е, след като вече сте избрали нашите услуги и имаме сключен договор с Вас, да ни предоставите лични данни за обработване, по отношение на които Вие имате качеството на администратор, а ние качеството на „обработващ” лични данни. Пример – в сградата, която сте ни възложили да управляваме, е монтирано видеонаблюдение. В този случай качеството на „администратор” по отношение на събраните лични данни (видеообраз на живущи и посетители) имате Вие, а ние качеството на „обработващ лични данни“.

Действайки в качество си на „обработващ лични данни” в горепосочения случай, а и във всички останали случаи,  МГ МЕНИДЖМЪНТ се задължава:

2.1. Да обработва личните данни само по документирано нареждане на администратора и единствено за целите, определени от администратора.

2.2. Да предприеме и поддържа необходимите технически и организационни мерки за защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване на личните данни, срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на лични данни, взимайки предвид съвременните технически постижения и разходите за такива мерки, необходими за осигуряването защита, съответстваща на вредите, които такова обработване, загуба, унищожаване или повреждане могат да нанесат и естеството на защитаваните лични данни;

2.3. Да предприеме и поддържа необходимите технически и организационни мерки за осигуряване правата на субектите на лични данни, гарантирани им от законодателството за защита на личните данни;

2.4. в случай на действително или потенциално нарушение на защитата на личните данни да уведоми администратора и да предостави цялата информация, необходима на администратора за изпълнение на задълженията му за уведомяване на компетентните надзорни органи и засегнатия(те) субект(и) на данни, незабавно, но при всички случаи не по-късно от 24 часа, след като е узнал или следва да е узнал за нарушението на защитата на личните данни

2.5. Да гарантира, че служителите и подизпълнителите, които извършват обработването на лични данни от негово име, са обвързани със задължение за поверителност по отношение на обработването на лични данни и че са преминали необходимото обучение за спазване изискванията на законодателството за защита на личните данни;

2.6. Да поддържа досиета и да съхранява документация за обработените лични данни, категориите извършени дейности по обработване, както и за всяко потенциално посегателство върху предоставените лични данни;

2.7. Да не предава на трети страни лични данни, без предварително писмено съгласие от администратора. Предаването на лични данни на трети страни ще се осъществява само въз основа на писмено споразумение с третата страна, което вменява на последната същите задължения по отношение защитата на личните данни, каквито имат страните по настоящия договор.

2.8. Да не прехвърля извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), предоставените ѝ от другата страна лични данни, без предварително писмено съгласие от предоставилата ги страна. В случай на получено съгласие, да гарантира, че прехвърлянето на лични данни извън ЕИП е извършено съобразно законодателството за защита на личните данни;

2.9. След приключване на услугите по обработване да върне на администратора получените личните данни и да заличи съществуващите при себе си копия на данните, освен ако законодателството за защита на личните данни не изисква тяхното съхранение и от обработващия в определен срок след прекратяване на договора;

2.10. Да осигурява по всяко време достъп на администратора до цялата информация, необходима за доказване изпълнението на задълженията на обработващия  по законодателството за защита на личните данни във връзка с предоставените данни

Действайки в качество си на „обработващ лични данни”  МГ МЕНИДЖМЪНТдекларира, че:

 1. Обработва лични данни по смисъла на GDPR само е единствено за целите на предоставяните от него услуги;
 2. Осигурява високо ниво на защита на личните данни на своите клиенти, както и данните на трети лица, и е предприело необходимите организационни и технически мерки за тяхната защита;  
 3. Данните се съхраняват в електронен вид и на хартиен носите с подходящи механизми за защита;
 4. Приета е вътрешна инструкция за защита на личните данни;
 5. Отговорността му е ограничена до извършените от него нарушения на защитата на тези лични, особено когато достъп до обработваните лични данни имат и други трети лица.
 6. Не носи отговорност, ако се наложи по силата на закон или подзаконов акт или разпореждане на държавен орган разкриване на лични данни.
 1. За връзка с нас.

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Декларация за поверителност на личните данни и политика за бисквитките на Уебсайта, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, моля свържете се с нас, като използвате посочените на сайта контактни форми – телефони за контакт и адреси на електронна поща, или на адрес:

Администратор на личните данни: „МГ ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

ул. „Тодор Каблешков” № 69, офис 4

1680 София,

България

Email: mg.facilities@dpmg.bg

Tel: +359 882 08 20 10

Тази декларация за поверителност е актуализирана за последен път на 14.08.2018 г.