mg.facilities@dpmg.bg      +359 882 08 20 10      Понеделник - Петък от 09:30 до 18:00ч.

MG Facilities & Property Management

Ние ценим вашето време и се грижим за вашите интереси!

Фирма „МГ МЕНИДЖМЪНТ” предлага административно управление, комплексна техническа поддръжка и почистване на жилищни кооперации и блокове, комплекси от затворен тип, офис и бизнес сгради, административни сгради, търговски центрове, апартаментни комплекси от хотелски тип, ваканционни комплекси, дори и общите части на индивидуални къщи, изградени във вилни селища.
shots1@2x
 • Професионален домоуправител
 • Управление на имоти
 • Почистване и поддръжка на общи части
 • Комплексна техническа поддръжка

Вие получавате:

Обръщайки се към „МГ МЕНИДЖМЪНТ”, Вие получавате:

 • Комуникация на високо ниво;
 • Персонално отношение, бързи и адекватни предложения за решаването на всеки възникнал въпрос;
 • Прозрачна отчетност на финансовите параметри във всеки един момент;
 • Защита на интересите на мнозинството в Етажната Собственост;
 • Качествено изпълнени на договорените услуги;
 • Високо ниво на техническа поддръжка и хигиена в общите части;
 • Стриктно спазване на българското законодателство;
.
vectorial

Те ни се довериха

Фирмата разполага с добре обучен мениджърски екип, запознат с нормативните разпоредби на Закона за Управление на Етажната Собственост /ЗУЕС/, който постоянно решава различни казуси, свързани с Етажната Собственост и съумява да вземе адекватни решения, дори и в най – критичните ситуации.

С гордост можем да кажем, че сме една от малкото фирми, разполагащи с необходимите знания, достатъчно практика, добре обучен екип и необходимия технически ресурс, за да бъдем предпочитан партньор.

Практиката на нашите служители, свързана с управлението и поддържането на Етажната Собственост /ЕС/, ни дава увереност, че можем ефективно да изпълняваме предлаганите услуги.

Ефективното управление и поддържане на недвижимата собственост, значително повишава пазарната и стойност, удължава експлоатационния период на съоръженията инсталирани в сградите, и допринася за допълнителен комфорт на ползвателите като повишава жизнения стандарт.

Общите части на жилищни кооперации и блокове, комплекси от затворен тип, офис и бизнес сгради, административни сгради, търговски центрове, апартаментни комплекси от хотелски тип, ваканционни комплекси, дори и индивидуални къщи изградени във вилни селища, всички те, изискват сериозна грижа, време и професионално управление на общите части, които по закон трябва да се стопанисват добросъвестно.

Независимо от вида на имота, състоянието на общите части е от изключително голямо значение, поради тази причина не бива да пренебрегваме стопанисването, поддръжката и управлението им по никакъв повод.

Много от собствениците на недвижими имоти са се сблъсквали с трудната задача – как да поддържат и управляват с минимални средства, общите части на сградите, в които притежават имот или живеят?

Достатъчно е, да се доверите на професионална фирма за административо управление и поддръжка на недвижими имоти и техните общи части.
Ние от „МГ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД вярваме, че всеки един собственик, наемател или ползвател на имот е готов да заплати малко по – висока от стандартната сума, срещу която да получи една наистина висококачествена и съвестна поддръжка на общите части на сградата, в която живее.