mg.facilities@dpmg.bg      +359 882 08 20 10      Понеделник - Петък от 09:30 до 18:00ч.
Фирма „МГ МЕНИДЖМЪНТ” предлага административно управление, комплексна техническа поддръжка и почистване на жилищни сгради, комплекси от затворен тип, общи части на индивидуални къщи изградени във вилни селища, офис сгради, административни сгради, търговски и бизнес центрове, апартаментни комплекси от хотелски тип, ваканционни комплекси.
concierge1

Професионален домоуправител

Имаме удоволствието да предложим на обитателите във всяка една Етажна Собственост /ЕС/ услугата „професионален домоуправител”, която според нас не се нуждае от допълнително представяне, тъй като през последните години доби значителна популярност.

С предоставянето на услугата „професионален домоуправител”, „МГ МЕНИДЖМЪНТ” поема изцяло всички организационни и административни задължения, наложени от Закона за Управление на Етажната Собственост /ЗУЕС/, както и други административни дейности, наложени от обитателите в Етажната Собственост, които не противоречат на Българското законодателство.

Нашият екип цели защита на интересите на собствениците, професионална грижа за тяхното общо имущество, спокойствие и комфорт.

Обръщайки се към нас, ние Ви гарантираме персонално отношение към всеки възникнал въпрос за решаване, стриктно спазване на поставените срокове и прозрачна отчетност във всеки един момент.

Някои от дейностите свързани с административното и организационно управление на сградата – Етажната Собственост /ЕС/:

 • Свикване и водене на Общи Събрания /ОС/ на ЕС съгласно разпоредбите на ЗУЕС;
 • Организиране и привеждане в изпълнение на взетите от Общото Събрание /ОС/ решения;
 • Изчисляване и разпределяне на вноски, дължими към Етажната Собственост: вноска към фонд „Ремонт и Обновяване”, вноски за поддържане на Общите Части, вноска за Управление и т.н.;
 • Организиране и следене за редовното заплащане на месечните вноски, дължими към ЕС;
 • Коректно осчетоводяване и изготвяне на ежемесечни справки за приходите и разходите в касата на ЕС;
 • Заплащане на текущи месечни разходи;
 • Съдействие при извършване на ремонти или благоустрояване на Общите Части;
workman1

Техническа поддръжка и почистване на общи части

Фирма „МГ МЕНИДЖМЪНТ” разполага със сериозен, добре обучен и мотивиран екип от професионалисти, които извършват техническа поддръжка и/или почистване на Общи Части и съоръжения инсталирани в тях.

Дружеството разполага с достатъчно ресурси и има възможност да поеме техническата поддръжка и/или почистване на различни по вид, предназначение и квадратура сгради. Поддръжката и/или почистването се извършва на базата на един от следните принципи: абонамент, периодично или еднократно – основно.

Някои от дейностите извършвани от екипите отговарящи за техническата поддръжка:

 • Отстраняване на аварии свързани с Електро и ВиК инсталациите;
 • Дребни ремонт на PVC и алуминиева дограма;
 • Ключарски услуги;
 • Извършване на различни строителни ремонти: корекции на стени и тавани в Общите Части, шпакловка, боядисване, поправка за различни видове плочки и други;
 • Ремонт и изграждане на слаботокови системи (домофони, контрол на достъп, видеонаблюдение, ППО и други);
 • Поддръжка на басейни;
 • Поддръжка на асансьори;
 • Изграждане и поддръжка на дренажни и поливни системи;

Някои от дейностите свързани с почистване на сгради:

 • Почистване на вътрешни и външни общи части – ръчно или с машини;
 • Двустранно почистване на отварящи се етажни и между – етажни прозорци, преградни врати и други;
 • Почистване от прах на стенни декорации, цокли, парапети и други;
 • Почистване с машини на всички видове хоризонтални настилки;
 • Почистване на подземни паркинги и гаражи;