Комплекс от еднофамилни къщи „Бел Вали“

БЕЛ ВАЛИ (1) БЕЛ ВАЛИ (1) БЕЛ ВАЛИ (3) БЕЛ ВАЛИ (4) БЕЛ ВАЛИ (5) БЕЛ ВАЛИ (6) БЕЛ ВАЛИ (8) БЕЛ ВАЛИ (12) БЕЛ ВАЛИ (13) БЕЛ ВАЛИ (14) БЕЛ ВАЛИ (15) БЕЛ ВАЛИ (16) БЕЛ ВАЛИ (17) БЕЛ ВАЛИ (18) БЕЛ ВАЛИ (19) БЕЛ ВАЛИ (20) БЕЛ ВАЛИ (21) БЕЛ ВАЛИ (22) БЕЛ ВАЛИ (23) БЕЛ ВАЛИ (24) БЕЛ ВАЛИ (25)